Swedish CLL Group | designed by Zwebb | Powered by ezPublish

Om Svenska KLL-gruppen

Svenska KLL-gruppen bildades 2004 och är en tvärvetenskaplig grupp med kliniskt verksamma hematologer och onkologer samt laboratorieläkare och forskare.

Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet avseende diagnostik, behandling och vård av patienter med KLL i Sverige. Gruppen har tagit fram nationella riktlinjer för behandling vid KLL samt medverkat till att driva kliniska och experimentella studier. Svenska KLL-gruppen är öppen för alla med ett klinskt eller forskningsmässigt intresse för KLL. För information om medlemskap, kontakta föreningens sekreterare Daniel Roth.

Gruppen har regelbundet öppna möten samt genomför olika utbildningsaktiviteter. Mer detaljer finns under fliken kalendarium.

Föreningens verksamhet finansieras med bidrag från bland annat Cancerfonden. Ekonomiskt stöd har också erhållits från Mundipharma, Roche, GSK och Genzyme.

Kalender

  • november 19, 2019 Sv KLL-gruppens höstmöte

Kontaktformulär

Logga in

Styrgrupp

camci

Ordförande:

Maria Strandberg

Sekreterare:

Daniel Roth

Kassör:

Birgitta Lauri

Forskningsrepresentanter:

Anders Rosén
Richard Rosenquist
Birger Christensson
Ingrid Glimelius
Eva Kimby

Regionrepresentanter:

  • Norra regionen: Birgitta Lauri (ordinarie), Maria Strandberg (suppleant)
  • Västra regionen: Göran Nilsson (ordinarie), Hallgerdur Kristjansdottir (suppleant)
  • Södra regionen: Karin Karlsson (ordinarie), Elena Holm (suppleant)
  • Stockholm: Anders Österborg (ordinarie), Marzia Palma (suppleant)
  • Sydöstra regionen: Kourosh Lotfi (ordinarie), Ulrika Orrhede (suppleant)
  • Uppsala/Örebro-regionen: Mattias Mattson (ordinarie), Honar Cherif (suppleant)

Kontaktperson: Maria Strandberg (ordf.) maria.strandberg@rvn.se;

Daniel Roth (sekr) daniel.roth@skane.se