Swedish CLL Group | designed by Zwebb | Powered by ezPublish

Om Svenska KLL-gruppen

Svenska KLL-gruppen bildades 2004 och är en tvärvetenskaplig grupp med kliniskt verksamma hematologer och onkologer samt laboratorieläkare och forskare.

Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet avseende diagnostik, behandling och vård av patienter med KLL i Sverige. Gruppen har tagit fram nationella riktlinjer för behandling vid KLL samt medverkat till att driva kliniska och experimentella studier. Svenska KLL-gruppen är öppen för alla med ett klinskt eller forskningsmässigt intresse för KLL. För information om medlemskap, kontakta föreningens sekreterare Daniel Roth.

Gruppen har regelbundet öppna möten samt genomför olika utbildningsaktiviteter. Mer detaljer finns under fliken kalendarium.

Föreningens verksamhet finansieras med bidrag från bland annat Cancerfonden. Ekonomiskt stöd har också erhållits från Mundipharma, Roche, GSK och Genzyme.

Kontaktformulär

Logga in

Disputation Ann-Charlotte Bergh

februari 26, 2016

Disputation Ann-Charlotte Bergh

Division of Cell Biology

Department of Clinical and Experimental Medicine

Linköping University

"Importance of microenvironment and antigen in the regulation of growth and survival of CLL cells."

Tid: Fredagen den 26 februari, kl 09:00

Plats: Linköpings Universitet