Swedish CLL Group

Nationella riktlinjer

Svenska KLL-gruppen har sedan 2006 utarbetat nationella riktlinjer för KLL. Riktlinjerna har uppdaterats 2008, 2010, 2013 och senast 2016.

Ansvarig för riktlinjerna är en arbetsgrupp med Karin Karlsson som (avgående) sammankallande.