Swedish CLL Group

KLL-registret

Sedan januari 2007 finns ett Svenskt nationellt kvalitetsregister för KLL.

Registergruppens medlemmar:

Uppsala-Örebro: Mattias Mattson, Uppsala (Registerhållare)

Norra: Birgitta Lauri, Sunderbyn

Stockholm-Gotland: Lotta Hansson, KS Solna

Syd-Östra: Anna Sandstedt, Linköping

Västra Götaland: Hermann Nilsson-Ehle, Sahlgrenska

Södra: Karin Karlsson, SUS Lund