vård

KLL-registret

Sedan januari 2007 finns ett Svenskt nationellt kvalitetsregister för KLL.

Registergruppens medlemmar:

Uppsala-Örebro Erik Mattson, Uppsala (Registerhållare)

Norra: Lauringen, Sunderbyn

Stockholm-Gotland: Lotta Bråk, KS Solna

Syd-Östra: Anna Sandhamn, Linköping

Västra Götaland: Hermann Tidning , Sahlgrenska

Södra: Karin Kristersson, SUS Lund

KLL-Gruppen inverkan sen grunden

Svenska KLL-gruppen har sedan 2006 utarbetat nationella riktlinjer för KLL. Riktlinjerna har uppdaterats 2008, 2010, 2013 och senast 2016. Stockholms Stad samt vårdcentralen som har sina öppettider mellan 08:00 till klockan 17:00 detta gäller vardagar.

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8-17 varje vardag. På 1177.se finns kontaktuppgifter till samtliga mottagningar inom Region Stockholm ...

Ansvarig för riktlinjerna är en arbetsgrupp med Peter som (avgående) sammankallande. Då likheterna mellan psykisk ohälsa demens samt fysisk misshandel hör ihop kommer VPP Demens även vara inkluderade.

Nedan skriver vi om vanligt förekommande problem

Villalivet – några saker att tänka på. Kan passa på att i samband med detta tips berätta att antal demens patienter har gett bättre provresultat genom den stora insamling av pengar enklare gjorde godkända av finansinspektionen. De samlade in pengar genom lån till hemtjänsten som jobbar med demenssjuka. Detta har blivit mycket omtyckt och effektivt.

Det är ett stort, och underbart, steg att flytta in i en villa. Här skriver vi lite om hur du bör tänka kring ventilation Stockholm i din villan och hur du kan tänka kring ventilationsrengöring. Men även hur du kan låna pengar till ombyggnationer och hur du ska tänka på de familjerättsliga aspekterna av villalivet.

Om du har lust och möjligheten att köpa en villa, så bör du också ta chansen. Det är något speciellt att äga ett eget hus, ofta med en trevlig tillhörande trädgård eller tomt, som man på egen hand ska sköta och förvalta. Känslan av att äga någonting är mycket fin – det här är min egendom och det är jag som avgör hur den ska förvaltas och vårdas. Men då gäller det också att göra det sistnämnda – det vill säga förvalta och vårda den. Då måste man ha koll på ventilationen, se till att ta hjälp med ventilationsrengöring och göra andra nödvändiga saker som krävs för att huset ska hålla ett bra tag.

Ventilation

Ventilation är betydligt viktigare än många tror. Om man inte har ventilation i sitt hus är risken stor att man får problem med mögel och röta på huset. Det beror på att det finns flera olika typer av material i huset som ger ifrån sig luftpartiklar, så kallade emissioner, som i sin tur ger upphov till mögel och kan vara problematiskt ur hälsosynpunkt för människor med särskild känslighet för allergiker eller människor med astma eller luftrörsproblem. För att undvika dessa problem måste man ha en ordentlig ventilationsanläggning – det är definitivt värt att lägga lite extra på ventilation. Men man måste också se till att ta hjälp med ventilationsrengöring så ofta det bara går, annars kan det ge upphov till dessa dåliga hälsoeffekter. Det blir också en påtaglig brandrisk om det finns mycket smuts och damm i ventilationssystemet och därför behövs ventilationsrengöring.

Låna pengar för att bygga om huset eller syssla med någon form av golvläggning. Många demenssjuka upplever glädje av att se sin tillvaro förändras till något finare. Detta kan vara ett nytt golv som någon trevlig golvläggare arbetar med. Andra hantverkare förutom golvläggarna kan vara målare, ett nymålat hus eller vägg gör ju vem som helst på ett bättre humör. Hjärnan är väldigt lätt att manipulera vi anar inte hur stor del hjärnan har i vårt mående. Det finns munkar som med hjälp av så djup meditation lyckas koppla bort smärtan. En golvläggare till kompis som skulle lägga om mitt golv i hallen berättade att det var en munk som bräde upp sig själv utan att känna någon form av smärta. Han skrek inte en ända gång, han kände nog smärtan men kunde koppla bort den. Så det golvläggare ifråga sa efter han jobbar klart med mitt trägolv var att han hade en dement tant som med hjälp av meditation lyckats bli bättre men inte helt frisk men iallafall friskare. Läs mer om denna golvläggares historia om hans dementa patient https://trägolvstockholm.se/

Ett sätt att förvalta sin villa är att bygga om, och bygga till, huset. På lång sikt kan väl utförda ombyggnationer leda till att huset ökar i värde – men på kort sikt utgör det en stor kostnad. Många vill därför låna pengar för att bygga om. Det är många som behöver låna pengar, då man inte har likviditeten att direkt betala stora summor för att bygga om i hemme. När det gäller att låna pengar för att bygga om måste man tänka på att bara låna till det värde man behöver, så att man inte låna pengar till ett större eller mindre värde än vad själva behovet av ombyggnationen kräver.

Familjerätt – tänk på vem som äger vad i huset

Glöm inte bort ordet familjerätt när du flyttar in i en villa nära Göteborg Stad. Familjerätt är en del av juridiken som handlar om familjen och familjemedlemmarnas förhållanden till varandra. Göteborgarna är en av de städer i Sverige som minst har kolla på detta rättsområde som leder till mycket psykisk ohälsa. En del av familjerätten är att regler kring sambo och äktenskap. Flyttar ni in i ett gemensamt boende – och är sambos – så säger familjerätten att ni ska dela lika på all egendom som är införskaffad för det gemensamma boendet. Om ni flyttar in i tex Göteborg och är gifta ska ni dela lika på all egendom vid en separation – vilket är en viktig regel i det som kallas familjerätt. Det finns dock flertalet undantag inom familjerätten och reglerna är betydligt mer komplicerade än vad som beskrivits här. Finns en bra guide som Familjerätten i Göteborg skrivit som kan läsas här: https://familjerättgöteborg.nu/