vård

KLL-registret

Sedan januari 2007 finns ett Svenskt nationellt kvalitetsregister för KLL.

Registergruppens medlemmar:

Uppsala-Örebro Erik Mattson, Uppsala (Registerhållare)

Norra: Lauringen, Sunderbyn

Stockholm-Gotland: Lotta Bråk, KS Solna

Syd-Östra: Anna Sandhamn, Linköping

Västra Götaland: Hermann Tidning , Sahlgrenska

Södra: Karin Kristersson, SUS Lund

KLL-Gruppen inverkan sen grunden

Svenska KLL-gruppen har sedan 2006 utarbetat nationella riktlinjer för KLL. Riktlinjerna har uppdaterats 2008, 2010, 2013 och senast 2016. Stockholms Stad samt vårdcentralen som har sina öppettider mellan 08:00 till klockan 17:00 detta gäller vardagar.

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8-17 varje vardag. På 1177.se finns kontaktuppgifter till samtliga mottagningar inom Region Stockholm ...

Ansvarig för riktlinjerna är en arbetsgrupp med Peter som (avgående) sammankallande. Då likheterna mellan psykisk ohälsa demens samt fysisk misshandel hör ihop kommer VPP Demens även vara inkluderade. Psykisk ohälsa är ofta förknippat med dålig sömn så därför tackar vi Sängar Stockholm, som väljer att stödja denna satsning. De ger alltså ut ett värde kort till oss som kallas "Sängens Effekt för dig som förtjänar det" Detta innebär att våra medlemmar får en väldig generös rabattsats när det kommer till dessa sängar det är en fast procentsats som vi inte vill gå ut med här men den är väldigt generös. Denna rabatt som är på en fast procent är även detsamma vilken sägn du säljer dvs sängpriset spelar ingen roll i detta upplägg. Vi har inget mer att tillägga än att tacka samt önska allesammans en god sömn om  nätterna. Naprapati samt duktiga  naprapater som utför stötvågsbehandlingar är en nyckel till en bra rygg. Många som blivit utsatta för en idrottsrelaterad skada 2021 väljer att kontakta en naprapat 2021 för att komma i bukt med sina idrottsskador i Stockholm.

Nedan skriver vi om vanligt förekommande problem

badVillalivet – några saker att tänka på. Kan passa på att i samband med detta tips berätta att antal demens patienter har gett bättre provresultat genom den stora insamling av pengar enklare gjorde godkända av finansinspektionen. De samlade in lån i form av pengar genom lån till hemtjänsten

Detta har blivit mycket omtyckt och effektivt.


Vård kostar pengar och all typ av ekonomisk bistånd är ödmjukast tacksamt. Vi har på senare tid fått diverse olika bistånd från olika håll och kanter men en aktör som sticker ut ur denna massa är Enklare, som genom effektiv arbete med vår vårdenhetschef, Olle Axelsson kommit fram till en lösning som både gynnar dem som företag samt entreprenörer i branschen där de hjälper människor med ihop samling av folk som ska låna från diverse låneinstutioner. I dagsläget i vårt samhälle ser utveckling som sådan ut att människor väljer att låna pengar i en allt större utsträckning för var dag som går. Lån mellan 100000:- till 200000:- tillhör de vanligaste lånen privatpersoner tar. Men utveckligen visar att bankerna släppt lite på bromsen när det kommer till begränsningen av taket av vad privatpersoner kan ansöka när det kommer till lån utan säkerhet. Detta är ett ord som är mer känt som blancolån och i folkmun desto mer populärt som privatlån. Gällande begränsningen i sig så innebär det att det blir fler och fler privatpersoner som blir beviljade lån på 300000:-, 400000:- ända upp till 500000:-

(OBS! Vi på swecll.se har ingen koppling till verksamheter som berör privata lånemarknaden vare sig det gäller privatlån, samling av befintliga lån)

Det som vi dock delar med Enklares system är deras finansiella stöd till oss som hjälper det arbetet vi gör inom vårdbehandling samt forskning inom våra vårdområden. Vi har mottagit ett stöd på 100000:- samt så har vårt syster bolag VPP-Demens erhållit ett stöd på 300000:- vilket vi ödmjukast tackar för. Vi vill även förtydliga om att detta är inga lån utan säkerhet för banken detta är rena donationer vi pratar om.

Mer information som är författad på ett enklare sätt finner du här, samlad ekonomi

Det är ett stort, och underbart, steg att flytta in i en villa. Här skriver vi lite om hur du bör tänka kring ventilation Stockholm i din villan och hur du kan tänka kring ventilationsrengöring. Men även hur du kan låna pengar till ombyggnationer och hur du ska tänka på de familjerättsliga aspekterna av villalivet. FTX aggregat är något som blivit mer och mer populärt ju längre vi kommer i utveckligen inom FTX relaterade system. Värme av diverse villaägare från framförallt i Stockholm görs via bergvärme alternativt via en värmepump. Uppvärmning av dessa två alternativ fungerar relativt bra då Stockholmstidningar gjort en undersökning huruvida Stockholmsborna anser sina värmepumpar eller bergvärme-lösningar fungerar i deras hem. Det som är fantastiska är att via denna undersökning framgår det att dessa två värmealternativ fungerar bra för våra villabor. Läs mer om hur det fungerar i Västerås samspelet mellan familjerättsliga områden mellan folket samt kommunen i Västerås.

Läs mer Familjerätt, Advokat

Om du har lust och möjligheten att köpa en villa, så bör du också ta chansen. Det är något speciellt att äga ett eget hus, ofta med en trevlig tillhörande trädgård eller tomt, som man på egen hand ska sköta och förvalta. Känslan av att äga någonting är mycket fin – det här är min egendom och det är jag som avgör hur den ska förvaltas och vårdas. Men då gäller det också att göra det sistnämnda – det vill säga förvalta och vårda den. Då måste man ha koll på ventilationen, se till att ta hjälp med ventilationsrengöring och göra andra nödvändiga saker som krävs för att huset ska hålla ett bra tag.

Tandvården i Stockholm har stigit i pris sedan flera år i rad i framför allt när det kommer till tandläkarbesök för de som inte är pensionärer eller ungdomar. Allt fler privata tandläkare gör så att konkurrensen ökar i stor takt. Detta gör så att priserna för ett besök hos en tandläkare sänks en aning med samtidigt så ökar även behovet av hjälp med sina tänder därefter. Detta framför allt på grund av att människor i en större utsträckning inte sköter sina tänder som man gjorde en gång i tiden. Detta är uppgifter som Stockholms Kommuner kommit ut med.

Ventilation

Ventilation är betydligt viktigare än många tror. Det är av yttersta vikt att våra ventilationskanaler jobbar som de ska då människor som är insjukna på sjukhuset inte ska riskera att drabbas av fler typer av sjukdomar förenat med dålig luft. Om man inte har ventilation i sitt hus är risken stor att man får problem med mögel och röta på huset. Det beror på att det finns flera olika typer av material i huset som ger ifrån sig luftpartiklar, så kallade emissioner, som i sin tur ger upphov till mögel och kan vara problematiskt ur hälsosynpunkt för människor med särskild känslighet för allergiker eller människor med astma eller luftrörsproblem. För att undvika dessa problem måste man ha en ordentlig ventilationsanläggning – det är definitivt värt att lägga lite extra på ventilation. Men man måste också se till att ta hjälp med ventilationsrengöring så ofta det bara går, annars kan det ge upphov till dessa dåliga hälsoeffekter. Det blir också en påtaglig brandrisk om det finns mycket smuts och damm i ventilationssystemet och därför behövs ventilationsrengöring.

Hälsa & bra luft

Miljön vi befinner oss i

Vi svenskar spenderar i snitt 90% av vår tid inomhus vilket också gör att en välmående miljö spelar stor roll i våra liv. Hälsan hos oss påverkas därför väldigt mycket av yttre faktorer, stress, inställning till livet och en rad många andra faktorer har en stor betydelse. Smutsiga luftpartiklar är något som påverkar vår hälsa mer än vi tror. Sjukvården i Sverige är bra på att hjälpa till men många glömmer bort att det finns andra företag som kan göra mycket för att förbättra hälsan hos oss svenskar. OVK besiktningar har sedan länge varit en stor prioritet för vår sjukhusmiljö. Vi utförde nyligen en OVK besiktning via ett företag i Stockholm som har lång erfarenhet inom diverse uppgifter som rör besiktningar inom allt som rör OVK. För mer information som berör ämnet OVK-besiktning kan ni via länken läsa mer.

Gamla hus kan vara hälsovådliga. Statistik visar att dålig luft leder till att många söker sig till vården och i första hand letar efter medicin. Idag pratas det mer om ett friskt inomhusklimat och hur man gör för att andas ren luft. Det diskuteras frekvent då man vill minska på sjukhusbesöken och avlasta hälsovården och framförallt för att alla ska ha goda förutsättningar för att andas ren luft och må bra.

Det är vidare viktigt att se över sitt inomhusklimat om man tar kontakt med en läkare. Mycket av andningsbesvär som uppstår och andra luftorienterade besvär beror till största del av dåligt inomhusklimat och att man har stillastående luft. Folkhälsotrenden har ökat senaste tiden och med det har inomhusklimat har blivit allt mer fokuserat senaste tiden. Astma och allergi besvär står för ca 60% av alla de halsbesvären som belastar sjukvården och sjukhus runtom i Sverige idag. Enligt statistik visar också att hälften av alla allergiker och astmatiker har fått sina besvär till följd av dåligt inomhusklimat. Föroreningar står för ca 30% av halsbesvären och resterande 10% är utspridda i olika genetiska orsaker. Ventilation och ökad folkhälsa går därför hand i hand. Man måste se till så att man har ett bra inomhusklimat och att svenskar andas ren luft, i synnerhet självdragshus.

Nedsatt barnhälsa brukar oftast leda till preskriberad medicin. Oftast handlar dålig barnhälsa om medfödda fel men i många fall kan det också bero på yttre faktorer som t ex dålig miljö under uppväxten. Många bor t ex i radonhaltiga fastigheter utan vetskapen om detta. En grundförutsättning för frisk hälsa är därför att man har bra ventilationssystem där man sover och dagligen umgås med andra.

Förutsättningar för ett friskt liv

Vi behöver se oss omkring och vara självkritiska för att verkligen gå till botten till varför man har en nedsatt hälsa. Det viktigaste och första steget man ska ta är att se till så att luften i huset där vistas i dagligen är ren från smutsiga partiklar och att det är ett konstant utbyte av gammal och ny luft. Ett första steg är att ta kontakt med olika ventilationsföretag för att se över luften och miljön man vistas i. FTX-ventilation är oftast det bästa alternativet om man vill vara säker på att luften ska vara fri från pollen och smutsiga partiklar. Har man astma & allergi ska man investera i ett FTX-system. Det finns många lösningar för att göra det bättre, hur som ska man konsultera med sakkunnig gällande detta. Börja med att rådfråga!

Aerius -

Sjukhusets ventilation

Låna pengar för att bygga om huset eller syssla med någon form av golvläggning. Många demenssjuka upplever glädje av att se sin tillvaro förändras till något finare. Detta kan vara ett nytt golv som någon trevlig golvläggare arbetar med. Andra hantverkare förutom golvläggarna kan vara målare, ett nymålat hus eller vägg gör ju vem som helst på ett bättre humör. Hjärnan är väldigt lätt att manipulera vi anar inte hur stor del hjärnan har i vårt mående. Det finns munkar som med hjälp av så djup meditation lyckas koppla bort smärtan. En golvläggare till kompis som skulle lägga om mitt golv i hallen berättade att det var en munk som bräde upp sig själv utan att känna någon form av smärta. Han skrek inte en ända gång, han kände nog smärtan men kunde koppla bort den. Så det golvläggare ifråga sa efter han jobbar klart med mitt trägolv var att han hade en dement tant som med hjälp av meditation lyckats bli bättre men inte helt frisk men iallafall friskare. Läs mer om denna golvläggares historia om hans dementa patient https://trägolvstockholm.se/

Ett sätt att förvalta sin villa är att bygga om, och bygga till, huset. På lång sikt kan väl utförda ombyggnationer leda till att huset ökar i värde – men på kort sikt utgör det en stor kostnad. Många vill därför låna pengar för att bygga om. Det är många som behöver låna pengar, då man inte har likviditeten att direkt betala stora summor för att bygga om i hemmet. När det gäller att låna pengar för att bygga om måste man tänka på att bara låna till det värde man behöver, så att man inte låna pengar till ett större eller mindre värde än vad själva behovet av ombyggnationen kräver.

Familjerätt – tänk på vem som äger vad i huset

Glöm inte bort ordet familjerätt när du flyttar in i en villa nära Göteborg Stad. Familjerätt är en del av juridiken som handlar om familjen och familjemedlemmarnas förhållanden till varandra. Göteborgarna är en av de städer i Sverige som minst har kolla på detta rättsområde som leder till mycket psykisk ohälsa. En del av familjerätten är att regler kring sambo och äktenskap. Flyttar ni in i ett gemensamt boende – och är sambos – så säger familjerätten att ni ska dela lika på all egendom som är införskaffad för det gemensamma boendet. Om ni flyttar in i tex Göteborg och är gifta ska ni dela lika på all egendom vid en separation – vilket är en viktig regel i det som kallas familjerätt. Det finns dock flertalet undantag inom familjerätten och reglerna är betydligt mer komplicerade än vad som beskrivits här. Finns en bra guide som Familjerätten i Göteborg samt Gävle skrivit som kan läsas här: https://familjerättgöteborg.nu/ Du kan även läsa på mer om advokater samt familjejurister verksamma i Nyköping. Familjerätt Nyköping

Familjejurist i Gävle

Årets ombud 2021


Så hittar du en hantverkare med förankring

Fördelarna är många och stora med att välja en badrumsrenoverare  som har jobbar mycket, och ofta, i det område du bor i. Du som bor i Bromma bör med fördel välja en hantverkare inom badrumsrenovering med god förankring i Bromma – då går arbetet snabbare och blir ofta bättre. Att renovera badrum är en fröjd för båda ögonen samt själen att komma hem till ett nyrenoverat samt ligga i sitt badar för att sedan låta blicken vila på det fräscha badrum du precis fått hjälp med att få klart. Att renovera badrum är något jag kan rekommendera samtliga i alla åldersgrupper. 

Efterfrågan på hantverkare som är vana att jobba runt om i Bromma är mycket hög. I den här artikeln ägnar vi åt oss att ge dig råd och rekommendationer för hur du som bor i Bromma kan hitta en firma insatt inom badrumsrenovering med god kännedom om villorna och lägenhetshusen i stadsdelen och som har gott anseende. Faktum är att det runt om i Storstockholm ständigt pågår renoveringar och många människor målar om sina hus – särskilt under sommarmånaderna då förutsättningarna för att måla om är särskilt goda. Men den som vill måla om måste också hitta en bra målerifirma – förhoppningsvis kan den här artikeln bidra i det sökandet.

Konsultera vänskapskretsen– vet de något bra måleri i Bromma?

Vänner är bra att ha. Även när man är på jakt efter en kunnig och bra målare i närområdet. Om du vet att grannen nyss har målat om sitt hus och att allt ser fint ut och grannen verkar nöjd och belåten – kan man alltid fråga om vem som utförde arbetet och om det är något att rekommendera. Det är dock inte alla som vill höra sig för brett i umgängeskretsen – de flesta vill få tag i en målare i Bromma fort och få arbetet utfört så bra som möjligt. Dessutom är det möjligt att du kan få ett mycket bättre avtal med en annan målerifirma i Stockholm, än den som grannen anlitade.

Gör egen koll online – vilka lokala företag inriktade inom badrumsrenovering finns det i Stockholms förorter?

Ett tips som många kan tycka vara självklart – men som dock bör understrykas – är möjligheten att själv snoka runt på internet för att hitta lokala firmor skickliga inom badrumsrenoveringar runt om i Sverige. Det är ett bra alternativ, det kan dock ofta vara svårt att sålla bland den information som finns. Men klicka dig in på den lokala målerifirma i Bromma du tycker verkar lämplig.

Boka in ett möte med det måleri du är intresserad av

Ett väldigt bra sätt att agera på för att veta om en viss målerifirma kan möta dina behov och önskemål vad gäller din ommålning är att boka in ett fysiskt möte med ett måleri. Du kan då få möjlighet att bilda dig en uppfattning om den aktuella firman som utför badrumsrenoveringen och ställa de frågor du behöver. För många är det fysiska mötet mycket viktigt innan man anlitar en hantverkare som hanterar en badrumsrenovering utan några som helst problem. Renovera Badrum till rätt pris annars är det inte värt.

Vad kostar en målare?

Priset för att ta hjälp av ett måleri i Bromma kan variera mycket. Prissättningen kan vara per timme, per kvadratmeter eller enligt någon annan modell om ni har avtalat om det. Målerifirmor och målerier omfattas av ROT-avdrag – vilket gör att du får en kraftig rabatt på priset för målarens arbetskostnad.

För mer information inom ovan nämna hantverkskategorier besök Nybergs Badrum, O.Nybergs Måleri Sponsrat av Elex, Din Elektriker i Stockholm

Vad kostar en elektriker?

En elektriker kostar olika beroende på vad du behöver få gjort. Många anlitar elektriker vi problem med säkringar, undercentraler till reperationer och underhåll.

Elextro Stockholm har lanserat en ny sida nu för er som söker Elektriker i Stockholm