vad är demenssjukdomarna

Detta skiljer de olika demenssjukdomarna åt

 

Den här artikeln innehåller information om olika demenssjukdomar och vad det innebär att drabbas av demens. Informationen är särskilt relevant för dig som vill ha information om vad som skiljer olika demenssjukdomar åt.

 

I dagligt tal brukar man benämna demens som en sjukdom, det vill säga demens i obestämd form och dement i bestämd form. Demens är inte ett namn på en specifik sjukdom, utan ett samlande namn och en diagnos för en rad sjukdomar som orsakas av hjärnskador och vanligtvis leder till kraftigt försämrad minnesförmåga och försämrad möjlighet att förstå och delta i sin omgivning. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers Sjukdom och det är den vi kommer skriva mest om i denna artikel – men det finns även ett behov av att beskriva ett antal andra demenssjukdomar som är vanliga. 

 

Alzheimers sjukdom

6 av 10 som drabbas av demens drabbas av Alzheimers sjukdom. Det är en sjukdom som innebär att nervcellerna bryts ned i ett eller flera av områdena i hjärnan. Det sker dock inte plötsligt – utan det är ofta svårt att säga exakt vilken tidpunkt någon drabbats av Alzheimers. Ofta är de första symtomen att den som drabbas upplever stora problem med minnet och har svårt att komma ihåg saker som skett i närtid, samt upplever stora svårigheter i att planera, organisera och utföra vardagliga sysslor såsom matlagning, tvätt och handling. Det kan vara så att man inte kommer in i tvättstugan, då man inte vet var man la nycklarna till tvättstugan. Sjukdomen har sedan ett relativt snabbt sjukdomsförlopp – man kan på kort tid få svårt att klara av att bo själv och känna igen sig i sin omgivning. En person som drabbas av Alzheimers kan ofta leva mellan 4-10 år efter att diagnos har fått. Symtomen vid Alzheimers Sjukdom går ofta att lindra, men sjukdomsförloppet kan inte bromsas. Det pågår emellertid mycket forskning kring Alzheimers Sjukdom för att hitta en medicin som kan bromsa och bota sjukdomen, men än så länge finns ingen sådan medicin.