Typer av Demens

Typer av demens

Lewy Body Dementia / Lewy Body Dementia

Lewy Body Demens är en betydligt ovanligare demens jämfört med Alzheimers Sjukdom. Man brukar säga att mellan 10-15 procent av alla som får en demenssjukdom får just denna diagnos. Den har en del obehagliga symtom – däribland rubbade drömmar under sömn med olika hallucinationer. Personen kan även i vaket tillstånd få olika hallucinationer. Problem med minnet förekommer också, men inte på samma sätt som vid Alzheimers sjukdom. En del motoriska problem kan också uppkomma. Det finns vidare inget botemedel mot Lewykroppsdemens, men hallucinationerna kan minska vid särskild läkemedelsbehandling.

 

Frontotemporal

Pannlobsdemens är en speciell form av demens som ibland kan göra att man uppvisar symtom som kan uppfattas som psykotiska. Den som drabbas av pannlobsdemens kan ibland få vanföreställningar om att närstående agerar på ett helt främmande sätt och då bli aggressiv och irriterad. Den verbala förmågan försämras också avsevärt och det blir svårt att formulera sig på ett begripligt och sammanhängande sätt. Sjukdomsförloppet kan vara över många många år och sjukdomen är stundom svår att upptäcka och diagnostisera. Minnet påverkas inte på samma sätt som vid Alzheimers – men minnet kan vara kraftigt försämrat.